Rijksvastgoedbedrijf koopt kantoorgebouw in Zwolle

Het Rijksverzamelkantoor Hanzeland is verkocht aan het RijksVastgoedBedrijf per 6/12/2018
Het Rijksvastgoedbedrijf koopt het kantoorgebouw aan de Hanzelaan 310 in Zwolle. Dit ‘Rijkskantorengebouw Hanzeland’ heeft een vloeroppervlakte van 15.300 m2 (vvo). De koop geeft de mogelijkheid om het gebouw naar eigen inzicht te verduurzamen. Het Rijksvastgoedbedrijf huurt op dit moment al het gebouw voor onder andere de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en heeft de ruimte die het gebouw biedt langdurig nodig. Uit een kosten-batenanalyse bleek dat eigendom gunstiger is dan huren. Bovendien geeft eigendom meer mogelijkheden om het gebouw naar eigen inzicht te verduurzamen. Het gebouw zal na verbouwing verschillende rijkspartijen huisveste
View René Savelsbergh's LinkedIn profileView René Savelsbergh's profile