Revitalisering Het Nieuwe Werken Kromhout Kazerne

Opdracht; inventarisatie van de huidige situatie in gebouw K9 en K10,  waarbij het essentieel is om onderkende situaties die strijdig zijn met Het Nieuwe Werken goed in kaart te brengen.

Daarnaast moet worden geïnventariseerd welke uitbreidingen en wijzigingen er als gevolg van de reorganisatie te verwachten zijn.

Een analyse van deze gegevens moet leiden tot een plan van aanpak voor een nieuwe herschikking en een advies hoe Het Nieuwe Werken weer optimaal kan worden toegepast in de gebouwen

 

 

 

View René Savelsbergh's LinkedIn profileView René Savelsbergh's profile